Princip činnosti

Nejdůležitějším faktorem úspěšného provozování bioplynové stanice je stabilní fermentační proces:

 • Maximální využití energetického potenciálu ze substrátu
 • Odolnost vůčii změnám ve vstupních substrátech
 • Plný výkon stanice

Kde technologie naráží na své hranice, může biologie nabídnout ješte obrovský potenciál. Naše zkušenosti z četných laboratorních analýz jsou pevným základem poradenství v biologickém dozoru fermentačního procesu bioplynové stanice.

Laboratorní rozbory digestátu

 • pH
 • FOS – hodnota sumy organických kyselin
 • TAC – hodnota pufrační kapacity – stability procesu
 • FOS/TAC – poměr určující zatížení fermentorů
 • Kyselina octová CH3COOH
 • Kyselina propionová CH3CH2COOH
 • Kyselina máselná CH3(CH2)2COOH
 • Kyselina valerová CH3(CH2)3COOH
 • NH4 – N amoniakální dusík
 • TS, oTS – celková a organická sušina
 • Vodivost

Princip

Předmětem Biologického dozoru je dohled nad správnou činností Vaší bioplynové stanice. Pomocí laboratorních rozborů sleduje optimální podmínky pro bakterie při tvorbě bioplynu. Výsledky chemických analýz jsou vyhodnoceny a použity pro následné poradenství k využití maximálního potenciálu fermentačního procesu probíhající ve fermentorech. Důležitým aspektem biologického dozoru je i posouzení ekonomicky optimálního složení vstupních surovin. Biologický dozor zahrnuje pravidelný odběr vzorků z bioplynové stanice a jeho laboratorní testování, doporučení k optimální skladbě a dávkování substrátu do fermentoru a také posouzení ekonomicky nejvýhodnějšího složení vstupních surovin.

Rychlejší dosažení plného výkonu stanice s biologickým dozorem
Rychlejší dosažení plného výkonu stanice s biologickým dozorem
Zaujala vás nabídka našeho produktu? Kontaktujte našeho obchodníka.