Produkty

Velký biologický balíček

Měsíční komplexní rozbory digestátu, standardně se sledují následující parametry

 • pH
 • FOS, TAC, FOS/TAC
 • Nižší mastné kyseliny (kyselina octová, propionová, máselná, valerová)
 • Celková (TS) a organická (oTS) sušina
 • Amoniakální dusík
 • Vodivost

Malý biologický balíček

Měsíční částečné rozbory digestátu, standardně se sledují následující parametry:

 • pH
 • FOS, TAC, FOS/TAC
 • Celková (TS) a organická (oTS)

Součástí každého balíčku je:

 • Odběrové vzorkovnice
 • Doprava vzorku do naší laboratoře
 • Chemická analýza vzorku
 • Vyhodnocení výsledku a vypracování protokolu
 • Telefonické i osobní poradenství

Dále vám nabízíme

 • Doplnění chybějících stopových prvků, které jsou nezbytné pro maximální výkon metanogenních bakterií – zajištění přípravku Fermaxx
 • Zjištění potenciálu vytíženosti bioplynu vstupních substrátů a zhodnocení míry anaerobního rozkladu zbytkových organických látek v digestátu – Fermentační test

Zaujal vás produkt Fermaxx? Kontaktujte našeho obchodníka.